Militærjuridiske rådgivere har siden 1997 været ansat ved forsvarets myndigheder med særlig henblik på at sikre rådgivning om og uddannelse i overholdelse af den humanitære folkeret. Militærjuridiske rådgivere udsendes ofte sammen med danske militære kontingenter sådan som det f.eks. har været tilfældet i Bosnien Hercegovina, Kosovo, Afghanistan, Irak, Sudan, Makedonien, Libyen og Danmarks maritime bidrag til de militære operationer ud for Afrikas Horn. 

 

Den militærjuridiske rådgiver skal ved tvivl om fortolkning af den humanitære folkeret rette henvendelse til Generalauditøren, der har ansat en juridisk specialist til varetagelse af området.

 

Ansvaret for uddannelse af militærjuridiske rådgivere i krigens folkeret m.v. påhviler Generalauditøren, der efter drøftelse med Forsvarskommandoen fastsætter uddannelsesmål for de militærjuridiske rådgivere samt forestår planlægning og gennemførelse af uddannelsen.

 

Militærjuridisk rådgivning

Generalauditøren er fagligt ansvarlig for den militærjuridiske rådgiverordning og følger udviklingen på den humanitære folkerets område, informerer herom samt udgiver retningslinjer for og fører fagligt tilsyn med ordningen.

Sidst opdateret 24. august, 2020 - Kl. 14.59