Forsvarsministeriets Auditørkorps behandler sager vedrørende overtrædelser af den militære straffelov, men også sager om overtrædelser af den almindelige straffe- og særlovgivning, hvis overtrædelsen er begået af soldater i tjeneste eller i anledning af tjenesten mv.

 

En række af de sager, som Auditørkorpsets undersøger, vedrører handlinger foretaget i de internationale missionsområder, hvor danske styrker er indsat.

 

Auditørkorpset er inddelt i to instanser hvor Generalauditoriatet, som ledes af Generalauditøren, er øverste myndighed og Auditørkontoret, som ledes af Auditøren, er den underliggende myndighed.

Generalauditoriatet

Generalauditøren møder som militæranklager i militære straffesager ved Højesteret. Generalauditøren fungerer endvidere som juridisk konsulent for hjemmeværnet i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel og varetager tjenestemandsretlige undersøgelser inden for Forsvarsministeriets ressort.

 

Generalauditoriatet er forsvarets øverste faglige myndighed inden for krigens folkeret og rådgiver Forsvarsministeriet om generelle og konkrete problemstillinger og varetager desuden uddannelsen af de militære juridiske rådgivere (MJUR).

Auditørkontoret

Auditørkontoret fortager efterforskning og retsfølgning i de militære straffesager. Det er Auditøren eller en stedfortræder fra Auditørkontoret, der som militæranklager møder i byretterne og landsretterne.

 

 

Sidst opdateret 23. januar, 2024 - Kl. 14.54