Auditørkorpset udgiver hvert år en beretning om det forrige års begivenheder med et indblik i de væsentligste sager, som den militære anklagemyndighed har beskæftiget sig med i årets løb.

Beretningen sigter i øvrigt imod at give en bred information om opgaveløsningen og nogle af de problemstilliner, der har været i fokus i løbet af året.