Forsvarsministeriets Auditørkorps udgiver i dag årsberetningen for 2023, der kan læses ved at klikke her.
 

Det kan oplyses, at der i 2023 blev oprettet 843 nye straffesager, hvilket er lidt over niveauet for 2022. Der har samtidig været en stigning i antallet af sanktioner (personsager) i beretningsåret, hvor der er udmålt en sanktion i 433 personsager. 

Auditørkorpset har også i 2023 haft et særligt fokus på sager vedrørende misbrug af tjenstlige betalingskort og krænkende adfærd.

 
Sagsområderne og udviklingen i antallet af sanktioner er nærmere beskrevet i beretningens afsnit om særlige fokusområder i 2023.

 
Der henvises i øvrigt til årsberetningen, der i lighed med tidligere år, indeholder en beskrivelse af et bredt udvalg af årets øvrige undersøgelser og afgørelser.

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller vicegeneralauditør Morten Nielsen på telefon 7281 1040.