Den 10.-11. februar 2022 gennemførte efterforskere ved Auditørkorpset med bistand fra militærpolitiet en narko-/spirituskontrol på Varde Kaserne for at tjekke, om kørende personale havde kørekort, og om de var under påvirkning af alkohol eller narko. Kontrollen var ikke foranlediget af en konkret mistanke om narkotikaproblemstillinger på kasernen, men planlagt som et led i Auditørkorpsets generelle indsats på området. Ca. 100 personer fra alle personalegrupper blev tjekket.

 

Auditørkorpsets efterforskningschef fortæller, at kontrollen forløb fint, og at der hverken blev fundet manglende kørekort eller personer, der var påvirket af narko eller alkohol. ”Vi bliver som regel modtaget rigtig positivt, når vi er ude på kontroller – både af dem vi stopper og tjekker og af ledelsen, når vi orienterer dem efter kontrollen”, siger efterforskningschefen og fortsætter ”Varde Kaserne var ingen undtagelse. Alle samtykkede beredvilligt til narkotest eller alkoholtest, og ledelsen var selvfølgelig glade for, at resultatet var så fint, som det var”.

 

Baggrund
Auditørkorpset gennemfører med jævne mellemrum narko-/spirituskontroller på forsvarets etablissementer. Kontrollerne gennemføres uanmeldt, men dog altid med en orientering om kontrolresultatet til ledelsen, når kontrollen er gennemført.


Narkotests gennemføres ved brug af et narkometer og kræver samtykke fra den testede. Hvis der ikke gives samtykke, tages der en blodprøve. Blodprøver tages enten på stedet af en tilkaldt læge, eller pågældende transporteres til nærmeste hospital for at få taget prøven. Ved et positivt resultat ved narkometertesten, følges under alle  omstændigheder op med en blodprøve.

 

Alkoholtesten gennemføres ved en udåndingsprøve i et alkometer. Ved et positivt resultat følges op med en blodprøve for at fastslå promillen. Ved konkrete fund, f.eks. manglende kørekort eller positiv narkotest, bliver der oprettet en straffesag ved Auditørkorpset. Hvis du ønsker at vide mere om de mange forskellige typer af militære straffesager, som Auditørkorpset behandler, kan du finde mange nyttige sagsresuméer i Auditørkorpsets Årsberetninger her