Forsvarsministeriets Auditørkorps udgiver i dag årsberetningen for 2021, der kan læses ved at klikke her.

 

Det kan oplyses, at der i 2021 blev oprettet 861 nye straffesager, hvilket er på niveau med det foregående år. Der har været en mindre fald i antallet af sanktioner i beretningsåret, hvor der er udmålt en sanktion i 387 sager. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at en større andel af sagerne end tidligere indeholder flere forhold.

 

Auditørkorpset har også i 2021 haft et særligt fokus på sager vedrørende magtmisbrug, misbrug af tjenstlige betalingskort og krænkende adfærd. Endvidere har der i 2021 været fokus på sager om misbrug af euforiserende stoffer. Der henvises uddybende til beret-ningens afsnit om særlige fokusområder.

 

Sagsområderne og udviklingen i antallet af sanktioner er nærmere beskrevet i beretningens afsnit om særlige fokusområder i 2021.

 

Der henvises i øvrigt til årsberetningen, der i lighed med tidligere år, indeholder en beskrivelse af et bredt udvalg af årets øvrige undersøgelser og afgørelser.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 7281 1040.