Den 32-årige blev ligeledes dømt for 3 forhold af grov pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27, stk. 1.

 

Den 32-årige blev idømt 4 års ubetinget fængsel.

 

Ud over fængselsstraffen blev der konfiskeret en kniv med en klinge på over 12 cm.

 

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

 

Pressekontakt:
E-mail: FAUK-KTP-AU
Telefon: Christina Barnow, 72 81 10 53