En 29-årig mand blev fredag ved Retten i Esbjerg dømt for at have krænket flere underordnede og efterstående.

 

Den 29-årige var tiltalt for 16 forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 232, blufærdighedskrænkelse, militær straffelovs § 18 om krænkelse af underordnet, straffelovens § 260, stk. 1, nr. 1, ulovlig tvang og militær straffelovs § 27, stk. 1, grov pligtforsømmelse.

 

De fleste af forholdene fandt sted i 2021 under udsendelse til Bagdad, Irak, hvor den pågældende gjorde tjeneste som gruppefører. Den tiltalte nægtede sig skyldig.

 

Den 29-årige blev fundet skyldig i samtlige anklagepunkter og idømt 60 dages fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 80 timer.

 

Retten fandt, at der i flere af forholdene kunne dømmes for overtrædelse af både straffeloven og militær straffelov for den samme gerning.

 

Ud over fængselsstraffen blev den 29-årige dømt til at betale en erstatning på kr. 5.000 til en af de forurettede.

 

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

 

Pressekontakt:

E-mail: FAUK-KTP-AU

Telefon: Claus Risbjerg, 72 81 10 50