[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Auditørkorpsets Årsberetning 2019

Forsvarsministeriets Auditørkorps udgiver i dag årsberetning for 2019.

Årsberetningen kan læses her.

Der er i 2019 oprettet 806 straffesager, hvilket er en stigning på ca. 17 pct. i forhold til 2018. Der er udmålt en sanktion i 327 sager, hvilket ligger nogenlunde på niveau med året før. Hovedparten af sagerne er afgjort ved bødevedtagelse, mens godt en tredjedel er afgjort ved landets domstole.

Antallet af hovedforhandlinger og sager, hvor der er idømt frihedsstraf, er relativt stabilt og ligger nogenlunde på niveau med de to foregående år. Blandt de mere alvorlige sager, der har været pådømt ved domstolene i beretningsåret, kan bl.a. nævnes en sag vedrørende særligt kvalificerede våbenlovsovertrædelser, der mundede ud i en straf på fængsel i 3 år, og en sag om falsk anmeldelse om voldtægt, der blev afgjort med en ubetinget fængselsstraf.

Derudover har de såkaldte nepotismesager også i 2019 krævet betydelige ressourcer. Der kan i denne forbindelse navnlig henvises til sagen mod den tidligere chef for Hærstaben, hvor der er rejst tiltale for fem forhold vedrørende bl.a. tjenestemisbrug og grov pligtforsømmelse. Sagen er berammet til hovedforhandling i maj måned.

Auditørkorpset har i beretningsåret haft et særligt fokus på krænkelsessager samt sager vedrørende misbrug af tjenstligt udleverede betalingskort. De to sagsområder, herunder udviklingen i antallet af sanktioner, er nærmere beskrevet i beretningens afsnit om særlige fokusområder i 2019.

Et udvalg af årets øvrige undersøgelser og afgørelser er endvidere nærmere beskrevet i årsberetningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer på telefon 7281 1040.