[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Pressemeddelelse

Forsvarsministeriets Auditørkorps rejser tiltale mod den tidligere chef for Hærstaben.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har rejst tiltale mod den tidligere chef for Hærstaben.

Pågældende er tiltalt for i alt fem forhold vedrørende tjenestemisbrug, jf. straffelovens § 155,forsøg på tjenestemisbrug, jf. straffelovens § 155, jf. straffelovens § 21, uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. straffelovens § 152, stk. 1, jf. stk. 2, grov pligtforsømmelse, jf. militær straffelovs § 27, stk. 1, samt særlig grov pligtforsømmelse, jf. militær straffelovs § 27, stk. 2, jf. stk. 1.

Sagen vil blive behandlet ved Retten i Viborg. Der er endnu ikke berammet hovedforhandling i sagen.

Spørgsmål kan rettes til auditør Claus Lyngholm Risbjerg på tlf. 72811080.