[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

På baggrund af en række artikler i medierne om mulig pligtforsømmelse og tjenestemisbrug begået af chefen for Hærkommandoen besluttede Forsvarsministeriets Auditørkorps den 19. oktober 2018 at igangsætte en undersøgelse af, om der var grundlag for at indlede en efterforskning i sagen.

I forbindelse med denne undersøgelse har Forsvarsministeriets Auditørkorps modtaget en række oplysninger til belysning af sagen.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har på baggrund af den efterforskning, der siden har fundet sted, vurderet, at der er grundlag for at rejse sigtelse mod chefen for Hærkommandoen for tjenestemisbrug efter straffelovens § 155 og grov pligtforsømmelse efter den militære straffelovs § 27.

Efterforskningen har indtil videre bestået i en gennemgang af et meget stort antal dokumenter, ligesom der også er sket afhøring af flere vidner. Det er forventningen, at der fortsat skal foretages en del efterforskning i sagen, inden der kan tages stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale.


Spørgsmål til ovenstående kan rettes til auditør Claus Risbjerg på tlf. 72811080.