[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

På baggrund af oplysninger om mulig pligtforsømmelse eller tjenestemisbrug begået af vicedirektøren i Forsvarsministeriets Personalestyrelse besluttede Forsvarsministeriets Auditørkorps primo januar at igangsætte en undersøgelse af, om der var grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning i sagen.

 

I forbindelse med denne undersøgelse har Forsvarsministeriets Auditørkorps modtaget omfattende materiale til belysning af sagen.

 

Efter en gennemgang af samtlige oplysninger i sagen har Forsvarsministeriets Auditørkorps fundet, at der ikke er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning i sagen, idet der ikke er formodning for, at der er begået et strafbart forhold.

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Auditør Claus Risbjerg på tlf. 72811080.