[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

 

På baggrund af medieomtale af mulig pligtforsømmelse eller tjenestemisbrug begået af Finansdirektøren og dennes vicechef i Det Økonomiske Partnerelement ved Forsvarskommandoen i Karup indledte Forsvarsministeriets Auditørkorps ultimo oktober 2018 en efterforskning af sagen. Efterforskningen rettede sig imod vicechefen, der er militært ansat og dermed undergivet Auditørkorpsets efterforsknings- og påtalekompetence.

I forbindelse med denne efterforskning har Forsvarsministeriets Auditørkorps gennemført en del afhøringer og har herudover modtaget omfattende materiale til belysning af sagen.

Efterforskningen i sagen er nu indstillet og begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold, som forfølges af den militære anklagemyndighed.

Da Finansdirektøren er civilt ansat i Forsvaret, er sagens materiale blevet oversendt til Midt- og Vestjyllands Politi, for at politikredsen kan vurdere, om der er grundlag for at indlede en efterforskning mod pågældende.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Auditør Claus Risbjerg på tlf. 72811080.