[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]


På baggrund af en række artikler i medierne om mulig pligtforsømmelse og tjenestemisbrug begået af chefen for Hærstaben besluttede Forsvarsministeriets Auditørkorps den 19. oktober 2018 at igangsætte en undersøgelse af, om der var grundlag for at indlede efterforskning i sagen.

I forbindelse med denne undersøgelse har Forsvarsministeriets Auditørkorps modtaget en række oplysninger til belysning af sagen.

På baggrund af disse oplysninger har Forsvarsministeriets Auditørkorps nu vurderet, at der er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning og herunder afhøre relevante personer. Efterforskningen har til formål at afdække, om der er grundlag for at rejse sigtelser i sagen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til auditør Claus Risbjerg på tlf. 72811080.