[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps udgiver i dag årsberetning for 2017

Årsberetningen kan læses ved at klikke her.

Der blev i 2017 blandt andet indledt efterforskning i sager om tilskadekomst i tjenesten, hændelser i missionsområder, herunder undersøgelse af historiske begivenheder, samt et bredt udvalg af hændelser i ind- og udland, men i et mindre omfang end året før.

Der er samtidig sket en stigning i antallet af sanktioner med 10 procent, ligesom der blev afsagt markant flere domme, end det var tilfældet i 2016. Det skyldes navnlig en markant udvikling i sagerne om værnepligtiges ulovlige udeblivelse, hvor antallet af sanktioner er mere end fordoblet i forhold til 2016.

De alvorligere sager, der har været pådømt ved domstolene i beretningsåret, har drejet sig om udeblivelse i gentagelsestilfælde, berigelseskriminalitet og vold. Der er endvidere faldet afgørelser i samtlige sager om bestikkelse i det såkaldt "Atea-sagskompleks", således at retstilstanden i det nedre område af straffelovens korruptionsbestemmelse er afdækket og klarlagt.

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer på telefon 7281 1040.