[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Den 17. september 2016 deltog to danske F-16 jagerfly som led i en amerikansk ledet koalition i et koordineret luftangreb mod en militær stilling syd for Dayr Az Zawar i Syrien.

Kort tid efter angrebet blev det i medierne oplyst, at angrebet kunne have medført tab af menneskeliv, herunder at syriske soldater ved en fejl var blevet dræbt i forbindelse med angrebet.

For at kunne vurdere om der var grundlag for at starte en efterforskning op, besluttede Forsvarets Auditørkorps på denne baggrund at iværksætte en indledende undersøgelse af sagen.

På baggrund af denne vurdering blev det efterfølgende besluttet at indlede en efterforskning i sagen.

Formålet med denne efterforskning har været at afdække, om dansk tjenestegørende personel ved godkendelse af angrebet forud for og ved udførelsen af angrebet ved deres handlinger har pådraget sig et strafferetligt ansvar.

Efterforskningen er nu indstillet og begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning for, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået af dansk tjenestegørende personel i forbindelse med det omtalte angreb.

Auditørkorpset har i forbindelse med sagen haft fuld adgang til sagens oplysninger herunder en omfattende intern undersøgelse, som er blevet foretaget af United States Air Forces Central Command i Qatar. Ligeledes har Auditørkorpset i forbindelse med efterforskningen gennemført afhøringer dels af de to danske piloter, som deltog i angrebet, dels den Red Card Holder og den militærjuridiske rådgiver, som fra dansk side tillige var involveret i operationen.

Den interne undersøgelse, som er foretaget af United States Air Forces Central Command i Qatar, konstaterer, at der i forbindelse med udpegningen af de mål, der dannede baggrund for godkendelsen af koalitionens angreb den 17. september 2016, herunder det mål, som var blevet udpeget til de dansk F-16 fly, blev begået adskillige menneskelig fejl.

Auditørkorpsets efterforskning har ikke på nogen måde godtgjort eller sandsynliggjort, at der blandt det danske tjenestegørende personel i forbindelse med angrebet er begået fejl eller i øvrigt foretaget handlinger, som kan aktualisere et strafansvar.

Efterforskningen har omvendt sandsynliggjort, at de menneskelige fejl, der omtales i rapporten, ikke var eller burde være det danske tjenestegørende personel bekendt, og på denne baggrund er der ikke grundlag for at antage, at der blandt personellet er begået strafbare forhold.

Afgørelsen kan læses nedenfor. Det bemærkes, at enkelte passager i afgørelsen er ekstraheret, da der er tale om oplysninger, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt.


Afgørelse om indstilling af efterforskningen i sagen 17. september 2016 jf. RPL  § 749 stk. 2.pdf


Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til auditør Claus Risbjerg, tlf. 72265031/72811050