[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps udgiver i dag årsberetning for 2015.

Årsberetningen kan læses på linket nedenfor.


Årsberetningen kan tilgås ved at klikke her. 

 

I lighed med 2014 har der også i 2015 været en markant nedgang i antallet af sager, der er anmeldt til den militære anklagemyndighed. Tilsvarende har der været en markant nedgang i antallet af sanktioner. Derimod er andelen af sager, der er indbragt til afgørelse ved domstolene steget, ligesom antallet af straffesager, hvor der er idømt frihedsstraf, er steget ganske betragteligt.

 

Inden for den militære straffelov er det fortsat ulovlig udeblivelse fra første mødedag – og navnlig i gentagelsestilfælde - der udgør den største andel af sagerne, mens det inden for den civile lovgivning fortsat er færdselsforseelser, der udgør størstedelen af sagerne.

 

Blandt de mere alvorlige sager kan der peges på sager på sager vedr. økonomisk kriminalitet, hvoraf flere sager fortsat verserer.

 

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen, der kan læses her x (link til årsberetningen indsættes).

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer på telefon 7226 5000.