[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps har udarbejdet en strategi for 2016-2018. Strategien indeholder de overordnede rammer for Auditørkorpsets virke, og beskriver blandt andet Auditørkorpsets langsigtede mål, fokusområder og konkrete resultater indtil 2018.

Forsvarets Auditørkorps Strategi 2016-2018 er tilgængelig her.