[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps udgiver i dag sin årsberetning for 2014. Årsberetningen kan læses på nedenstående link.

Der blev i 2014 i alt indledt 908 nye strafferetlige undersøgelser, hvoraf 382 sager medførte strafforfølgning og en sanktion, hvilket er et fald på ca. en tredjedel i forhold til 2013. Samlet set blev knap en tredjedel af sagerne i 2014 afgjort indenretligt, hvilket ligeledes er et mindre fald i forhold til 2013.

Inden for den militære straffelov er det fortsat ulovlig udeblivelse fra første mødedag, der tegner sig for det største antal sager, mens det inden for den civile lovgivning er færdselsforseelser, der udgør størstedelen af sagerne.

Der er i en række sager nedlagt påstand om frihedsstraf. Der blev således i 2014 i 16 af de afsluttede sager idømt fængselsstraf, mens hovedparten af sagerne er afgjort med bødestraf.

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen.

Årsberetningen kan læses her.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 7226 5000.