[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps overgik den 23. juni 2015 til ny organisation.

Formålet med reorganiseringen er at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager ved Forsvarets Auditørkorps.

I den nye organisation sammenlægges Auditøren i København med Auditøren i Jylland til et nyt samlet auditørembede med et mindre afdelingskontor i København. 
   

 
Det nye Auditørkontor placeres fra oktober 2015 i et nyt civilt lejemål i Viborg udenfor forsvarets områder.

Forsvarets Auditørkorps vil over de næste par måneder arbejde med at etablere processer og optimere sagsbehandlingen i den nye organisation.

Kontakt:
Generalauditøren: fauk-myn@mil.dk, tlf.:+45 7226 5000
Auditøren:   fauk-ktp-au@mil.dk, tlf.: +45 7226 5030