[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Den 16. og 17. juli 2015 er der i en række artikler i dagbladet Politikken rejst spørgsmål om, hvorvidt Danmark og udsendte soldater har ageret i overensstemmelse med internationale konventioner og forpligtelser i forbindelse med håndteringen af tilfangetagne irakere samt forsvarets håndtering af fangeoplysninger.

Som militær anklagemyndighed har Forsvarets Auditørkorps til opgave at efterforske og strafforfølge militære straffesager. Forsvarets Auditørkorps har dermed pligt til at undersøge oplysninger om mulige strafbare forhold. På denne baggrund har Auditøren nu iværksat en undersøgelse.

Undersøgelsen har til formål at danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt de fremkomne oplysninger giver anledning til at indlede en efterforskning.

Eventuelle henvendelser om sagen kan rettes til auditør Jan Mortensen, tlf.: 7226 5031