[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps udgiver i dag årsberetning for 2013. Årsberetningen kan læses på nedenstående link.

Der blev i alt indledt 1.061 nye strafferetlige undersøgelser i 2013, mens 589 sager medførte strafforfølgning og en sanktion, hvilket er et lille fald i forhold til året før. Stadig flere af sagerne afgøres af domstolene, der i beretningsåret blev forelagt godt en tredjedel af sanktionssagerne til afgørelse.

Den faldende tendens i antallet af sanktioner for færdselsforseelser de senere år er fortsat i 2013. Derimod er der registreret en fortsat stigning i antallet af sanktioner for overtrædelse af den militære straffelov, hvor antallet af sanktioner nu er det højeste siden lovreformen i 2006.

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen

Ved beretningsårets udgang er der udsendt nye vejledende bødetakster for overtrædelse af militær straffelov. Bødetaksterne  indgår i et nyt samlet sanktionskatalog for behandling af militære straffesager.

Årsberetningen kan læses her

Publikationen vedrørende den militære retsplejeordning, som der henvises til i årsberetningen, kan læses her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 72265000.