[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets Auditørkorps udgiver ny Generalauditør Meddelelse 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov m.v.

Generalauditørmeddelelse 2/2013 indeholder en samlet gennemgang af sanktionspåstande for overtrædelse af bestemmelserne i militær straffelov, straffeloven og den civile strafbelagte lovgivningen. Den indeholder endvidere en gennemgang af de generelle bestemmelser for straffens udmåling.

Meddelelsen indeholder en generel forhøjelse af bødetaksterne for almindeligt forekommende overtrædelser af militær straffelov henset til den almindelige løn – og prisudvikling og med henblik på at sikre, at bødeniveauet for overtrædelse af militær straffelov har et præventivt virke og er i overensstemmelse med bødeniveauet på sammenlignelige særlovsområder inden for den civile anklagemyndigheds område. Bødetaksterne er vejledende, således at den vejledende bødepåstand finder anvendelse i normal- og typetilfælde inden for de enkelte bestemmelsers anvendelsesområde.

Som bilag til meddelelsen er vedlagt en samlet oversigt over de vejledende bødetakster for overtrædelse af de enkelte bestemmelser i den militære straffelov.

Meddelelse 2/2013 erstatter den tidligere Generalauditør Meddelelse nr. 7/2007 om bødetakster for overtrædelse af militær straffelov.

Meddelelse 2/2013 kan læses nedenfor og her på hjemmesiden under menufeltet ”publikationer”.

-  Oversigt over de vejledende bødetakster fra 1. januar 2014
 
-  Meddelelse nr. 2/2013