[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Generalauditøren udtaler: ”Vi lægger afgørende vægt på vores uafhængighed i forhold til forsvaret, og at vi også fremstår som sådan. Vi har derfor nøje overvejet, om ansættelsen af den pågældende ville udfordre vores uafhængighed. Det har vi ikke fundet var tilfældet.”

Baggrund:
Ansættelsen af den pågældende, der er uddannet jurist, sker på en række nærmere konditioner med henblik på at sikre og fastholde auditørkorpsets uafhængighed.

Den pågældende oberstløjtnant ansættes i en tidsbegrænset stilling på to år og er direkte underlagt auditørens instruktion. Han får således ingen chefbeføjelser, men vil være direkte underlagt auditøren eller viceauditøren. Han udtræder af forsvaret, bærer ikke uniform og aflønnes af auditørkorpset.

Hans opgaver vil hovedsagligt være af juridisk karakter, og med sin militære erfaring vil han endvidere kunne bistå begge auditørkontorer til belysning af spørgsmål, hvor særlig militær indsigt er påkrævet.

Auditørkorpset lægger vægt på at tilgodese behovet for en bred vifte af kompetencer, herunder vedrørende både anklager- og politifaglige såvel som militære forhold. Dette er også baggrunden for, at vi rekrutterer medarbejdere fra anklagemyndigheden, politiet og fra Forsvarsministeriets koncern.