[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

2011 var navnlig præget af sager med tilknytning til forsvarets internationale engagement. Fokus var således rettet mod undersøgelser af hændelser i missionsområderne, der fortsat har en betydelig tyngde i auditørkorpsets ressourceforbrug. Flere af sagerne har haft en mere alvorlig karakter og medført tiltalerejsning for blandt andet grov pligtforsømmelse under væbnet konflikt.

Det samlede antal strafferetlige sanktioner i militære straffesager omfattede 634 bødeforelæg og domme m.v. Samlet var der et mindre fald i antallet af strafferetlige sanktioner, der nu ligger på niveau med 2008.

Det generelle sanktionsbillede er fortsat præget af sager om ulovlig udeblivelse fra tjenesten og overtrædelse af færdselsloven.

Årsberetningen indeholder en beskrivelse af et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 7226 5000.


Auditørkorpsets årsberetning 2011