[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarets internationale engagement har også i 2010 præget virksomheden. Der blev i årets løb foretaget flere udrykninger til missionsområderne i Afghanistan og Libanon for at foretage undersøgelser, men også nationale undersøgelser lagde beslag på ressourcerne.

Det samlede antal strafferetlige sanktioner i militære straffesager omfattede 680 bødeforlæg og domme m.v. Det er en reduktion på cirka seks procent i forhold til året før, hvor antallet af sanktioner var 725.

Det generelle sanktionsbillede er fortsat præget af sager om ulovlig udeblivelse fra tjenesten og overtrædelse af færdselsloven, men der blev i årets løb også truffet afgørelse i en række mere alvorlige sager. Blandt andet medførte flere tilfælde af besiddelse af skydevåben under særdeles skærpende omstændigheder langvarige fængselsstraffe.

Årsberetningen indeholder en beskrivelse af et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til årsberetningen kan rettes til generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 7226 5000.

Auditørkorpsets årsberetning 2010

Pressemeddelelsen i PDF-format