[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Politimester Michael Sverdlin-Højer er 42 år og har en bred karriere inden for den civile anklagemyndighed - Justitsministeriets departement og Rigspolitiet - og har senest gjort tjeneste som chef for Justitsministeriets færdsels- og våbenkontor og som politimester i Rigspolitiet.

Politiassessor Peter Rask er 47 år og har en mangeårig erfaring med straffesagsbehandlingen fra sin tjeneste i politi og anklagemyndighed, senest som politiassessor i Midt- og Vestsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi. Peter Rask skal sammen med auditør Lone Damgaard varetage behandlingen af militære straffesager øst for Storebælt, ved de nordatlantiske kommandoer og de danske styrker i internationale militære operationer m.v.

Lars Stevnsborg
Generalauditør

22. august 2011

 

22. august 2011