[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Jeg har i dag i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2 besluttet at indstille efterforskningen i sagen, hvor besætningen på støtteskibet Esbern Snare den 12. maj 2011 skød og dræbte 4 somaliske pirater samt sårede yderligere 11 pirater i forbindelse med en aktion i Adenbugten. Der var herudover 15 uskadte pirater. Ved aktionen blev der frigivet 16 iranske gidsler, der havde været holdt som gidsler om bord på en iransk indregistreret fiskerbåd.

Som begrundelse for at indstille efterforskningen kan det oplyses, at jeg ikke finder, at der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Det er således min opfattelse, at besætningen har handlet i lovligt nødværge for at afværge et overhængende uretmæssigt angreb fra piraterne.

Det fremgår af sagen, at Esbern Snare op til den 12. maj 2011 havde erfaret et muligt piratskib, som man besluttede at følge efter med henblik på at formå piratskibet til at overgive sig.

I en afstand af formentlig ikke under 300 m blev det formodede piratskib forgæves flere gange via megafon anråbt med opfordring til at overgive sig. Besætningen på Esbern Snare kunne observere, at der fra det formodede piratskib blev peget på Esbern Snare med såvel RPG’ere (panserværnsvåben) og AK 47’ere (automatvåben), som ved træfning på den givne afstand ville kunne have dræbt eller såret besætningen på Esbern Snare, ligesom det ved træfning kunne have forrettet stor skade på Esbern Snare. Det kunne ligeledes observeres, at gidslerne om bord på piratskibet blev gennet ud i stævnen på piratskibet.

Finskytterne på Esbern Snare bad herefter om tilladelse til at skyde mod piratskibet, hvilket to gange blev afslået. Kort efter bemærkede en af finskytterne på Esbern Snare, at der nu blev sigtet direkte på finskytterne på Esbern Snare med en AK 47, hvorfor finskytten besluttede at afgive skud mod piratskibet. Kort efter blev det konstateret, at der yderligere blev sigtet på Esbern Snare med en RPG’er, hvorfor der på ny blev afgivet skud mod piratskibet. Ved denne træfning af RPG’en kom der røgudvikling, men den eksploderede ikke.

Der blev herefter afgivet ca. 200 skud mod piratskibet. Der blev afgivet skud af både finskytterne samt fra de ombordværende tunge maskingeværer (TMG). 

Det kan ikke med sikkerhed konstateres, at der blev afgivet skud mod Esbern Snare fra piratskibet, eller om eventuelle skud er gået af i forbindelse med, at skud fra Esbern Snare har ramt de pågældende våben. Esbern Snare blev således ikke truffet, men besætningen på Esbern Snare har forklaret, at de hørte skud fra piratskibet. Det samme har flere af de frigivne iranske gidsler forklaret.

Aktionen mod piratfartøjet varede ca. 5 minutter, hvorefter piraterne overgav sig. Besætningen på Esbern Snare kunne herefter befri gidslerne, og de sårede pirater blev herefter undergivet behandling på Esbern Snare. De 4 døde pirater blev i overensstemmelse med gældende regler begravet ved en søbegravelse.

Såfremt der er spørgsmål til sagen kan disse rettes til auditør Lone Damgaard på 25 54 01 71.