[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Auditøren har lagt til grund, at fem civile må antages dræbt og fire civile såret som følge af dansk ildafgivelse. Auditøren finder ikke – uanset de tragiske konsekvenser – grundlag for at antage, at der er sket nogen overtrædelse af de gældende regler for magtanvendelse.

Som omtalt på Hærens Operative Kommandos hjemmeside den 4. november 2010 blev der indledt en undersøgelse af oplysninger om utilsigtet følgeskade på civile under en kamphandling den 6. oktober 2010, efter at en lokal civil den 25. oktober 2010 havde rettet henvendelse til en dansk patruljebase og fortalt, at flere familiemedlemmer var blevet dræbt og såret under kampen den 6. oktober. Som også omtalt på Hærens Operative Kommandos hjemmeside rejste personel fra Auditørkorpset kort tid herefter til Afghanistan for at efterforske sagen.

Resultatet af undersøgelsen er, at det må antages, at ildkampen mellem formodede oprørere og en patrulje af koalitionsstyrker medførte, at fem civile, heraf to børn, blev dræbt, mens yderligere fire civile, heraf tre børn, blev sårede som en utilsigtet følgeskadevirkning af kamphandlingen.

De dræbte og sårede må antages at være blevet ramt af mortérild, som blev afskudt efter at en patrulje af koalitionsstyrker var blevet beskudt af formodede oprørere fra stillinger omkring en ejendom. Mortérilden blev afskudt bl.a. med det formål at sikre, at patruljen kunne trække sig tilbage uden tab.

Uanset de tragiske, utilsigtede konsekvenser af beskydningen kan det ikke antages, at den utilsigtede følgeskadevirkning på civile udgør en overtrædelse af de for den danske kampgruppe gældende regler for magtanvendelse under kamp.

Det indgår i denne vurdering, at det forhold, at civile kan være blevet såret eller dræbt i forbindelse med en kamphandling, hvor egne styrker besvarer ilden efter at være blevet beskudt fra civile bygninger eller områder omkring civile bygninger, ikke i sig selv indebærer nogen overtrædelse af de regler, som gælder for kamphandlinger under væbnet konflikt (den humanitære folkeret).

Peter Otken
Auditør
Auditøren for Internationale Operationer