[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

På baggrund af undersøgelsen er lagt til grund, at alle de fire sårede soldater blev ramt af sprængstykker fra mortergranater, som blev afskudt som støtteild af egne styrker fra Forward Operations Base Budwan (tidligere Armadillo). Soldaterne var forinden kommet i kamp med Taleban, som havde beskudt patruljen fra flere forskellige positioner.

Grunden til egenbeskydningen var en fejlvisning på en laser afstandsmåler anvendt ved beregningen af, hvor støtteilden skulle lægges i terrænet. Derfor blev ilden lagt for tæt på egne styrker. Fejlvisningen skyldtes udefrakommende påvirkning af afstandsmåleren pga. den konkrete anvendelse og de forhold, hvorunder beregningerne blev foretaget. Der var ikke fejl på selve måleren.

Nærmere oplysninger herom og om hændelsesforløbet i øvrigt er videregivet til Hærens Operative Kommando med henblik at minimere risikoen for tilsvarende hændelser og udnytte erfaringerne i fremtidige operationer.

Efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet har der ikke været grundlag for at gøre strafferetligt ansvar gældende mod noget personel i anledning af hændelsen.

Det kan i øvrigt oplyses, at to af de fire sårede soldater i dag er tilbage i aktiv tjeneste ved deres enheder i Afghanistan.

Peter Otken
auditør
Auditørerne i København