[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

En 26-årig overkonstabel og en 19-årig konstabel affyrede til sammen 7 skarpe skud med en ældre militærriffel, karabiner 98B, Mauser, ud gennem et vindue fra overkonstablens værelse på 1. etage i en beboelsesbygning på Holstebro Kaserne.

Den fuldt funktionsdygtige riffel tilhørte overkonstablen, som ikke havde våbentilladelse til den, og som igennem længere tid havde opbevaret den ulovligt i sit skab sammen med en vis mængde skarp ammunition.

Skuddene blev afgivet som sigtede skud mod et træ i indkvarteringsområdet ved 23-tiden en aften, hvor de begge var berusede. Træet stod tæt på en anden beboelsesbygning samt på kasernens ydre hegn med offentligt skovområde med stisystem på den anden side. Et stykke bag træet lå et idrætsanlæg.

Der var på det pågældende tidspunkt ingen mennesker i området og dermed ikke konkret fare for nogen, men på grund af stedets beliggenhed var der potentielt risiko for, at andre kunne komme til skade.

Byretten idømte de pågældende henholdsvis 8 og 6 måneders ubetinget fængsel.

Dommen er endelig. Der er ingen af parterne, der har anket.

Jan Mortensen
auditør
Auditøren i Jylland