[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Undersøgelsen blev indledt på grund af den måde, som en kamphandling den 25. juni 2009 i Helmand, Afghanistan, omtales i filmen ”Armadillo”. Undersøgelsen havde til formål at afklare, om omtalen i filmen og formuleringer anvendt i filmen var udtryk for, at der i forbindelse med kamphandlingen kunne være sket en overtrædelse af gældende regler for magtanvendelse. 
 
Undersøgelsen har ikke givet grundlag for at lægge andet til grund, end at kampen i grøften den 25. juni 2009 foregik i overensstemmelse med gældende regler for magtanvendelse under væbnet konflikt. 
 
Da der således ikke er grundlag for at antage, at en fortsat efterforskning vil resultere i, at nogen person vil kunne gøres ansvarlig for strafbare forhold, indstilles efterforskningen, jf. retsplejelovens § 749, stk. 2.

 

Peter Otken
auditør
Auditørerne i København