Auditørkorpset har derfor fokus på at skabe effektive sagsgange, der sikrer, at militære straffesager altid bliver efterforsket og sagsbehandlet på en måde, som understøtter en effektiv og professionel retsforfølgning på et objektivt og upartisk grundlag.

 

Du kan læse vores strategi herunder. 

Sidst opdateret 28. maj, 2024 - Kl. 09.29