Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem.

 

Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, den civile straffelov eller andre strafbelagte civile bestemmelser. I de to sidstnævnte tilfælde skal overtrædelsen dog vedrøre tjenesten eller være begået i anledning af tjenesten eller på militært område mv.

 

Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning, der fik sit nuværende indhold efter en gennemgribende lovrevision i 2005, og reglerne i retsplejeloven.

Sidst opdateret 24. august, 2020 - Kl. 15.02