Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Opgaver

Som militær anklagemyndighed er det Forsvarsministeriets Auditørkorps primære opgave at efterforske og retsforfølge i militære straffesager.

 

Det kan være sager vedrørende overtrædelser af den militære straffelov, men også sager om overtrædelser af den almindelige straffe- og særlovgivning, hvis overtrædelsen er begået af soldater i tjeneste eller i anledning af tjenesten.

 

En række af de sager, som Auditørkorpsets undersøger, vedrører handlinger foretaget i de internationale missionsområder, hvor danske styrker er indsat.

 

Auditørkorpset er inddelt i to instanser hvor Generalauditoriatet, som ledes af Generalauditøren er øverste myndighed og Auditørkontoret, som ledes af Auditøren er den underliggende myndighed.

 

Auditørkontoret

Auditørkontoret fortager efterforskning og retsfølgning i de militære straffesager. Det er Auditøren eller en stedfortræder fra Auditørkontoret, der som militæranklager møder i byretterne og landsretterne.

 

Generalauditoriatet

Generalauditøren møder som militæranklager i militære straffesager ved Højesteret. Generalauditøren fungerer endvidere som juridisk konsulent for hjemmeværnet i sager om optagelse og afskedigelse af frivilligt personel og varetager tjenestemandsretlige undersøgelser inden for Forsvarsministeriets ressort.

 

Generalauditoriatet er forsvarets øverste faglige myndighed inden for krigens folkeret og rådgiver Forsvarsministeriet om generelle og konkrete problemstillinger og varetager desuden uddannelsen af de militære juridiske rådgivere (MJUR).

 

For at læse mere om organisationen klik her.