Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Publikationer

Under dette punkt findes Forsvarets Auditørkorps' årsberetninger fra 2004 og frem, generalauditørmeddelelser af almen interesse samt artikler om den militære anklagemyndighed. 

Auditørkorpset udgiver hvert år en beretning om det forrige års begivenheder med et indblik i de væsentligste sager, den militære anklagemyndighed har besæftiget sig med i årets løb. Beretningen sigter i øvrigt imod at give en bred information om opgaveløsningen og nogle af de problemstilliner, der har været i fokus i løbet af året.