Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Pressemeddelelse om Auditørkorpset rejser sigtelse i sagen om mulig tjenestemisbrug og pligtforsømmelse i Forsvaret

Indholdsområde

 
 
 

Pressemeddelelse om Auditørkorpset rejser sigtelse i sagen om mulig tjenestemisbrug og pligtforsømmelse i Forsvaret 

31-01-2019 - kl. 12:00

På baggrund af en række artikler i medierne om mulig pligtforsømmelse og tjenestemisbrug begået af chefen for Hærkommandoen besluttede Forsvarsministeriets Auditørkorps den 19. oktober 2018 at igangsætte en undersøgelse af, om der var grundlag for at indlede en efterforskning i sagen.

I forbindelse med denne undersøgelse har Forsvarsministeriets Auditørkorps modtaget en række oplysninger til belysning af sagen.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har på baggrund af den efterforskning, der siden har fundet sted, vurderet, at der er grundlag for at rejse sigtelse mod chefen for Hærkommandoen for tjenestemisbrug efter straffelovens § 155 og grov pligtforsømmelse efter den militære straffelovs § 27.

Efterforskningen har indtil videre bestået i en gennemgang af et meget stort antal dokumenter, ligesom der også er sket afhøring af flere vidner. Det er forventningen, at der fortsat skal foretages en del efterforskning i sagen, inden der kan tages stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale.


Spørgsmål til ovenstående kan rettes til auditør Claus Risbjerg på tlf. 72811080.