Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Øvrige love

Lovgivning vedrørende forsvaret

Bemærk at links åbner i nyt vindue

 

 
Der henvises til Retsinformation for så vidt angår straffeloven, retsplejeloven og den strafbelagte civile særlovgivning.

Der henvises til Rigsadvokatens hjemmeside for så vidt angår bødekataloget for færdselssager m.v.