Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Lovstof

Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i retsplejeloven og den militære straffe- og retsplejeordning, der fik sit nuværende indhold efter en gennemgribende lovrevision i 2005.

Her er links til militær straffelov, militær retsplejelov og militær disciplinarlov, der trådte i kraft den 1. januar 2006.

Endvidere links til andre relevante love og bekendtgørelser, herunder bl.a. betænkning nr. 1435 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov.