Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Den militære anklagemyndighed

Forsvarsministeriets Auditørkorps har som militær anklagemyndighed til opgave at efterforske og behandle militære straffesager. 

Auditørkorpset er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem og er alene undergivet forsvarsministerens tilsyn. 

Læs om Auditørkorpsets opgaver
 
Læs om Auditørkorpsets Strategi 2019-2023

Læs om Auditørkorpsets Kommunikationsstrategi

Om osForsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Auditørkorpset 
 

Militære straffesager

Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem.

Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, den civile straffelov eller andre strafbelagte civile bestemmelser. I de to sidstnævnte tilfælde skal overtrædelsen dog vedrøre tjenesten eller være begået i anledning af tjenesten eller på militært område mv.
Læs om militær strafferet